Locktorps historia

1921

På Lars Larssons mark byggdes Locktorp av Algot Johansson, Gård, Johan Danielsson, Boljan och John Severinson, Balltorp.

1920 och 1930-talet

Det var mest Jordbrukarnas Ungdomsförbund, JUF, som anordnade fester. Bror Karlsson (dragspel), brodern Erik (fiol) och Karl Karlsson (fiol) spelade mycket på Locktorp. Andra som spelade här är : Manfreds trio, Västgöta-Sigge (historier, sång och musik), Henry Bjurhede, Lars-Erik Johansson från Balltorp och Nils Olofsson

1944

På förslag av John Andersson köpte Nygårds IF Locktorps dansbana för 750 kronor och ett markarrende skrevs på 10 år till ett pris av 150 kronor per år.

1950 och 1960- talet

I Nygårds IF:s regi uppträdde flera folkparksartister här. Alice Babs som kom åkande med sin Volkswagenbuss tillsammans med sin familj. Vid detta tillfälle var det fullt både innanför och utanför. När Arne Larsson skulle ta sig hem den kvällen stod det bilar överallt på Locktorpsvägen. Andra artister som uppträtt på Locktorp är Lill-Babs, Karl Gerhard, Åke Grönberg, Snoddas, Ove Thörnqvist, Rock-Olga (slog publikrekord) och Thory Bernhards. På festplatsen stod det alltid ett piano redo för artisterna men när Charlie Norman kom och skulle spela var pianot inte så bra stämt så han sa: – Då får jag väl spela G med höger och F med vänster hand.

1952

Den första festen på Locktorp efter förbättringar na blev en framgång, med ett netto på 1091 kronor.

1957

Det beslutades efter ett förslag av Erik Andersson att bygga en serveringslokal vid dansbanan i  Locktorp.

1958

Grundarbeten på Locktorp Gjordes klara under året, tack vare många frivilliga händer.

1961

Man beslutade att anordna fyra fester på Locktorp under sommaren. Kontrakt skrevs med Siw Malmqvist för ett uppträdande. Men på grund av sjukdom uteblev Siw. en nybildad 13-mannaorkester skulle spela på Locktorp 12 juli.

1966

På Locktorps festplats kunde inga fester hållas på grund av att polismyndigheten inte beviljat något tillstånd. Efter många påstötningar kom det ett positivt svar, men då var det för sent på året.

1967

På Locktorp ordnades det en fest i egen regi, och hyrdes ut tre gånger under säsongen.

1969

Stora skador rapporterades efter den svåra stormen den 22 september på Locktorp. Flera träd hade fällts, skador på dansbanan och halva elnätet förstört. Skadorna värderades till 2500 kronor men prutades ner till 500 kronor.

1970

På Locktorp hade det ordnats tre tillställningar i egen regi och flera gånger varit uthyrt till andra föreningar.

1971

På Locktorp hade NIF tre tillställningar varav en offentlig, med goda resultat. Samt uthyrd tre gånger till andra föreningar.

1972

På Locktorp hölls en midsommarfest med 400 sålda biljetter.

1973

På Locktorp ordnades det dans på Pingstdagen och Midsommarafton.

1975

Festerna på Locktorp ger bra avkastning.

1976

På festplatsen har under året gjorts omfattande förbättringar och de sedvanliga familjefesterna har gett ett gott ekonomiskt resultat.

1977

Sex familjefester på festplatsen gav ett gott överskott.

1979

Festkommitén har haft fyra familjefester på Locktorp och en i Alegården med gott resultat.

1989

Locktorps festplats har genomgått en total upprustning med helt nytt dansgolv, ny kiosk och lotteristånd. Detta har blivit gjort tack vare att material skänkts från olika firmor och privatpersoner och mycket ideellt arbete. 4 mogendanser samt den traditionella midsommarfesten har genomförts.

1990

Festplatskommitten har haft tre mogendanser och den traditionella midsommarfesten på Locktorp. Ett försök att anordna ett ungdomsdisco gick inte att genomföra på grund av vissa ungdomars framfart och skadegörelse på andras egendom.

1994

På Locktorp har under sommaren varit tre mogendanser och den traditionella barnfesten på midsommarafton.

1996

På Locktorp hade återigen tre mogendanser avverkats. Dansen på Pingstdagen var den som lockade flest besökare.

1997

På Locktorp arrangerades under året två mogendanser. Festen på midsommardagen fick på grund av vädrets makter flyttas inomhus till Alegården. Något som enligt pålitliga källor inte har skett på mannaminne.

Utdrag ur Nygårds Idrottsförening 80 år 1928-2008

1998

På Locktorp arrangerades det 3 danser, där Pingstdagen kunde genomföras på plats, de andra fick flytta till Alegården med anledning av vädret. Detta  medförde betydligt färre besökare.

1999

På Locktorp arrangerade i år 2 danser, med bra resultat.

2000

På Locktorp arrangerades i år tre danser. Pingstdansen var välbesökt medan de två andra drog något färre besökare.

2001

Föreningen arrangerade 3 danser på Locktorp. Pinstdansen var välbesök medan de två andra drog ett färre antal besökare.

2002

Föreningen arrangerade 3 danser på Locktorp. Pingstdansen var som vanligt den som drog flest besökare.

2003

Föreningen arrangerade två danser på Locktorp. Pingstdansen var trots dåligt väder den dans som drog flest antal besökare, ca 250 st.

2004

Föreningen arrangerade tre danser på Locktorp. Pingstdansen var trots dåligt väder den dans som drog flest antal besökare.

2005

Festkommitten kan i år rapportera om två discon och tre danser till levande musik som var mycket välbesökta på Locktorp. Allt har fungerat bra. Locktorps festplats har reparerats efter stormen “Gudrun”, då flera träd blåste ner. Man har även byggt tak över serveringen.

2006

Föreningen arrangerade tre danser på Locktorp. Till Pingstdansen kom det ca 500 personer.

2007

Föreningen arrangerade tre danser på Locktorp. På grund av det dåliga vädret blev det något sämre utfall publikmässigt jämfört med föregående år.

Källor: Nygårds Idrottsförening 80 år 1928-2008 och Ale-Skövde socken 1850-2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *