Renovering

2020-2022

Under pandemiåren har vi legat lite lågt och vi har hållit efter och skött grönområdena och sett till att vi ser sjön genom att hålla efter slyn.

2 september 2019

Ny snurrgrind från Nygårds stängsel och smide.

Ljuscheck 7 juli 2019

Arbetsdag 7 juli 2019

Nya grinden 24 juni 2019

Flaggstång på plats 15 maj 2019

12 maj 2019 Scen och servering

Arbetsdag 4 maj 2019

Arbetsdag 1 maj 2019

Arbetsdag 13 april 2019

Arbetsdag 7 april 2019

Arbetsdag 30 mars 2019

Söndag kväll 7 april 2019

Arbetsdag 7 april 2019

Fundament till entrén gjordes, samt fundament till belysning. Ytterligare träd togs ned. Andreas jobbade både lördag och söndag med div grävning och röjning. Anders tvättade dansbanans golv. Alla slangar lades ut för ny el och för vatten.

Arbetet fortsätter 30/3-2019

Första arbetsdagen

Bilder innan upprustning